رییس اتاق تعاون آذربایجان غربی با اشاره به نتایج بدست آمده از آخرین استخراج‌های سامانه مدیریت عملکرد های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: درشش ماهه اول سال جاری در میزان تحقق برنامه های عملیاتی اعلام شده، آذربایجان غربی در بین استانهای کشور در رتبه ۲۸ قرارگرفته است.

به گزارش انعکاس نو، باقر خلیلی افزود: این رتبه با وجود ظرفیت و پتانسیل و موقعیت خاص جفرافیایی آذربایجان غربی که در همسایگی با چندین کشور و درشرایط موجود اقتصادی ودر ابعاد سرمایه گذاری و کارآفرینی، زیبنده و شایسته‌ی آذربایجان غربی نیست.

🔹وی خاطرنشان کرد:علیرغم اینکه بخش تعاون می‌تواند یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی و رشد اشتغالزایی دراستان شود، اما تاکنون در این بخش ، واقعیتهایی که بیانگر عملکردها باشند بیان نمی‌شوند وتاسف بارتر اینکه دچار صحنه سازی‌های غیرواقعی و عملکردهای بشدت ضعیف نیزهستیم واداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی بجای ایفای نقش کلیدی و جامعِ خود در بخشهای مختلف، درگیر حواشی غیرمرتبط شده و این بزرگترین آفت این دستگاه عریض و طویل در این استان شده است.

🔹خلیلی ،عدم توزیع عادلانه امکانات بین دوبخش تعاون و کار و به حاشیه رانده شدن نیروهای باتجربه‌ی بخش تعاون و نیز عدم بکارگیری مدیریت کارآمد و مبتنی بر تعاون در این اداره کل مهم و موثر در اقتصاد را از دلایل عقب ماندگی های بخش تعاون در آذربایجان غربی عنوان نمود.

🔹رییس اتاق تعاون آذربایجان غربی افزود : دستگاه اجرایی بخش تعاون استان، نیازمند اعمال مدیریت توانمند و حرفه‌ایی با رویکرد “تعاون محور” است و این بخش برای جبران عقب ماندگی‌ها، نیازمند برداشتن گام های بلند بوده تا از وضعیت و موقعیت موجود فاصله بگیریم.

🔹خلیلی دراین باره گفت: یکی از مشکلات مهم دردستگاه اجرایی تعاون استان ،حاشیه سازی و کاغذبازی است که این بخش را در انزوا قرار داده وحاشیه پردازی ها ،فعالان این بخش را مایوس نموده است .

🔹رییس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی بهره‌گیری از افراد متخصص و متعهد در بخشهای مدیریتی و کارشناسی، پرهیز از پرداختن به مسائل سیاسی و حاشیه‌ایی را از جمله راهکارهای اساسی برای برون‌رفت از مشکلات موجود در بخشهای تعاون و کار استان آذربایجان‌غربی برشمرد.

🔹وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ تعاون و ایجاد امید در کار جمعی ایجاب می کند دست اندرکاران بخش تعاون در این عرصه ،حضور فعال و موثر داشته باشند و این امر زمانی قابل تصور است که از وجود نیروهای تعاونگرا و باورمند به اهمیت تعاون بهره مند باشیم.

🔹رییس اتاق تعاون آذربایجان غربی با اشاره به نتیجه بررسی های اخیر وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی یادآورشد: دراین جمع بندی، آذربایجان غربی در یک سرفصل اول و در یک سرفصل در ردیف ۲۱ و در بقیه سرفصل های کاری بررسی شده ،در ردیف های ۳۰و۲۹و۲۸ قرار دارد.
به گفته وی اگر این عملکرد دوباره بررسی و نقد شود، درسرفصلی که در ردیف اول قرار گرفته‌ایم، نتیجه آن تلخکامی خواهد بود.

ایمیل مستقیم: info@enekaseno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*